Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


JUBILEUSZ 55-LECIA SZKOŁY
****************************************************************************************************************************************************************************

Serdecznie zapraszamy rodziców
uczniów przyszłych klas pierwszych
i oddziałów przedszkolnych
na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami,
które odbędzie się
17. 06. 2015 r. o godz. 17:00
na parterze szkoły.

*********************************************************************************

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW

GDAŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

URUCHOMIENIE DOSTĘPU/PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO

GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

***********************************************************************

MISJA SZKOŁY:


Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, jego wszechstronny i harmonijny rozwój zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Chcemy, aby każdy uczeń osiągnął sukces, umiał żyć z innymi i dla innych, poznał swoje korzenie, przeszłość, historię i kulturę narodową a szanował także kulturę i tradycję innych narodów.

Realizację naszego celu będzie wspierać humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach, partnerskie relacje między dorosłymi i dziećmi oraz demokratyczny model funkcjonowania społeczności szkolnej. Wspólną pracą przygotujemy uczniów do życia, do radzenia sobie z konkretnymi problemami i otwarcia się na potrzeby innego człowieka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adres: 80-858 Gdańsk, ul. Aksamitna 8

tel: (58) 301-34-96

fax: (58) 300-05-49
------------------------------

e-mail: gsp57@wp.pl

lokalizacja: mapka
-----------------------------------

Organ prowadzący szkołę:
Gmina Miasto Gdańsk

NIP: 583-20-79-109
-------------------------------------

WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

klasy I-III          klasy IV-VI
WYNIKI                 WYNIKI

---------------------------------------
POCZTA DLA NAUCZYCIELI
---------------------------------------

****************************************************************************************************************************************************************************

   W roku szkolnym 2015/2016 obowiązuje elektroniczna rekrutacja ( www.edu.gdansk.pl)
do szkół podstawowych w Gdańsku
i trwać będzie
od 25 lutego 2015 r. (od godz. 9:00) do 9 marca 2015 r. (do godz. 15:00).

Kryteria rekrutacji uczniów
spoza obwodu
do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa

****************************************************************************************************************************************************************************


   W środę 17 września rusza
punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci uczących się w gdańskich szkołach. Punkt czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

******************************************************************************************************************************************************************
" Kawiarenka konsultacyjna" prowadzona przez psychologów, streetworkerów
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Zapraszamy serdecznie osoby dorosłe na konsultacje psychologiczne "przy kawie".
Więcej o zakresie, w jakim działamy, a także miejsce i czas spotkań - na plakacie.

*****************************************************************************************************************************
   Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w międzynarodowym badaniu osiągnięć szkolnych uczniów z 50 krajów
TIMSS i PIRLS 2011, zorganizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). W Polsce pomiarem objęto 5027 (TIMSS) i 5005 (PIRLS) uczniów z 257 oddziałów klasy trzeciej 150 szkół podstawowych.

dyplom...                           raport...

*****************************************************************************************************************************


                  Materiały dotyczące profilaktyki wad postawy.


                     1. Wady postawy

                     2. Profilaktyka wad postawy

                     3. Stanowisko pracy ucznia

                     4. Tornister dla ucznia

*******************************

W trosce o prawidłowy rozwój uczniów nasza szkoła
przystąpiła do programu "6-10-14",
który wpisuje się w Europejski Projekt HEPS
"ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNOŚC FIZYCZNA W SZKOLE" (
więcej...)

***************************************************
WYDARZENIA - rok szkolny 2014/2015

**********************************************

WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

XIII Bałtycki Festiwal Nauki

   22 maja klasa VB uczestniczyła w XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki. Wzięliśmy udział w warsztatach odbywających się na Politechnice Gdańskiej pt. "Odpady - reaktywacja". W ramach tych zajęć tworzyliśmy sprzęt użytkowy z odpadów. Powstał piękny żyrandol, szafka pod telewizor, wazon z kwiatami, strój Robo Cop'a i dom na wodzie. Zwycięska grupa otrzymała nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom wręczone zostały certyfikaty "Małego Inżyniera". Ponad to uczyliśmy się jak segregować odpady oraz ćwiczyliśmy to w praktyce. ( więcej...)

      Iwona Łangowska

--------------------------------------------------------------------------------

ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI


   Już po raz siódmy nasza szkoła była organizatorem terenowym VIII Międzyszkolnego Konkursu
"Ortograficzne Łamigłówki" dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI z dysleksją rozwojową, a po raz trzeci III Konkursu "Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej z grupy ryzyka dysleksji. ( więcej...)

      Koordynatorzy terenowi:
      Mariola Ataman- Mańkowska, Hanna Grzesik, Mariola Nowakowska


WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

BUDZIK MATEMATYCZNY

   20 maja klasa IB wzięła udział w pikniku naukowym "Budzik matematyczny", który odbył się w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Uczniowie podzieleni na grupy, z ciekawością rozwiązywali różnego rodzaju matematyczne zadania. Wszystkim się udało, i z przekonaniem, że matematyka to fajna sprawa, wróciliśmy do szkoły.

      Hanna Grzesik, Mariola Nowakowska

--------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE


   W dniu 18 maja 2015 r. w 71 rocznicę zdobycia Monte Cassino uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona - gen. Władysława Andersa. Uczniowie klas 0 - VI pracowali w grupach nad zadaniami: w oparciu o tekst układali w wersji wierszowanej fragmenty jego życiorysu, układali odpowiedzi na pytania, pracowali z mapą i atlasem historycznym, wykonali prace plastyczne korzystając z licznych materiałów i kopii zdjęć. Efekty pracy zaprezentowali podczas apelu, który uświetnił występ chóru szkolnego z pieśniami patriotycznymi i pokaz slajdów ze zdjęciami Władysława Andersa, jak też z wizyty jego córki - p. Anders w naszej szkole w 2014 roku.

      Organizatorzy: Mariola Ataman - Mańkowska, Grazyna Jamka

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOLEKCJONERA W NASZEJ SZKOLE

   15 maja w naszej szkole odbył się dzień kolekcjonera. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy, począwszy od maluchów z zerówki, aż po naszą szkolna młodzież z szóstych klas. Wszyscy chwaliliśmy się kolekcjami z naszych klas, a było czym się chwalić - lalki, pluszaki, muszelki, karty z piłkarzami i wiele różnych precjozów.

      Iwona Łangowska

--------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY "PRZYRODA Z EKSPERYMENTEM"

   14 maja klasy 4-6 uczestniczyły w warsztatach "Przyroda z eksperymentem" tym razem zajęcia dotyczyły problemu zanieczyszczenia środowiska. Badaliśmy wpływ różnych zanieczyszczeń na organizmy żywe, zarówno wodne jak i lądowe. Poznawaliśmy istotę kwaśnych deszczy, czyli jak powstają i jakie są skutki takich opadów. Nie pominęliśmy również tematów związanych z zanieczyszczeniem żywności, szkodliwością barwników i konserwantów.

      Iwona Łangowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

SZEWCZYK DRATEWKA

   13 maja uczniowie z klasy 0a, 0b, Ib IIa i IIIa obejrzeli przedstawienie pt.: "Szewczyk Dratewka", które zaprezentowali im aktorzy z Narodowego Teatru im. Adama Mickiewicza. W inscenizacji, oprócz aktorów, pojawiły się również lalki teatralne i pacynki. Główny bohater przekonywał dzieci, że dzięki skromności, uczynności oraz poczuciu humoru można wiele osiągnąć.

      Hanna Grzesik, Mariola Nowakowska

--------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty "Oswajamy swojego zwierzaka - czyli jak radzić sobie z emocjami"

   5 maja klasa VB uczestniczyła w kolejnych warsztatach z cyklu "Oswajamy swojego zwierzaka - czyli jak radzić sobie z emocjami". Ostatnie zajęcia zatytułowane "W małpim gaju, czyli jak rozpoznawać emocje?" poświęcone były rodzajom emocji i ich rozpoznawaniu. Przewodnikiem w zdobywaniu tej wiedzy była małpka Helena, która opowiedziała o swoim ciężkim dniu, a klasa starała się zorientować, co mogła czuć w tych wszystkich sytuacjach, jakie ją spotkały. Uczniowie ćwiczyli rozpoznawania emocji również poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych. Było mnóstwo radości:)

      Iwona Łangowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

WYJŚCIE DO LOOPY' S WORLD

   Pod koniec kwietnia klasa Vb uczestniczyła w warsztatach "Eksperymenty w Laboratorium Czterech Żywiołów".
Mieliśmy możliwość skonstruowania własnego, aktywnego wulkanu, wytworzenia podciśnienia i zassania jajka do butelki, a także zapoznania się ze zjawiskiem hydrofobowym.
Po lekcji z eksperymentem mieliśmy czas na zabawy i szaleństwa w hali Loopy's World.
Cóż to była za zabawa!

      Iwona Łangowska

--------------------------------------------------------------------------------

NOCNE CZYTANIE


   W nocy z 25 na 26 kwietnia nasi uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się na nocnym czytaniu. Wszyscy z radością czytali wybrane baśnie z książki pt.: "Za siedmioma górami…". Postanowiliśmy też przygotować już prezenty na Dzień Matki, które możecie podziwiać na załączonych zdjęciach. Rano dzieci pytały o to, kiedy znowu będziemy nocować w szkole.

      Hanna Grzesik, Mariola Nowakowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

My też tam byliśmy!

   20 kwietnia 2015 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Będąc szkołą z klasami integracyjnymi też wzięliśmy w niej udział jako obserwatorzy. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VIa Julia Piotrowska i Kinga Laskowska wraz z panią Grażyną Jamka. W czasie debaty poruszano istotne sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Głos zabierali również sami zainteresowani. Mówiono m. in. o nowym spojrzeniu na niepełnosprawność, o warunkach i jakości życia tych osób, o rehabilitacji i opiece zdrowotnej. W dyskusji wzięli także udział uczniowie z niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku, którzy opowiadali o swojej szkole. Po wysłuchaniu wypowiedzi zaproszonych gości wróciliśmy do szkoły.

      Grażyna Jamka

--------------------------------------------------------------------------------

KODEKS DOBREJ ZABAWY

   20 kwietnia klasa I B uczestniczyła w warsztatach obywatelskich "Kodeks dobrej zabawy" zorganizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczniowie dowiedzieli się, że podstawą dobrej zabawy jest współpraca wszystkich uczestników. Czym zgodniej współpracują, tym lepiej wykonują zadania i wówczas zabawa sprawia im radość i satysfakcję.

      Hanna Grzesik, Mariola Nowakowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

Dzieci z "0"a z wizytą w muzeum

   W piętek 17 kwietnia dzieci z odziału przedszkolnego "0" a wybrały się do muzeum Błękitny Baranek. Tam uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych pt. "Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?". Głównym bohaterem była uliczka hanzeatycka, którą wspólnie zwiedzaliśmy. Widzieliśmy dawne stroje, jak wyglądali Gdańszczanie, czym się zajmowali, co jedli. Na zakończenie dzieci podzielone na dwie grupy układały puzzle.

      Ewelina Michna

--------------------------------------------------------------------------------

"DZIEŃ ZDROWIA- KOMPUTER- CO ZA DUŻO, TO NIEZDROWO"

   16. 04. 2015 r. w ramach programu "6-10-14" i szkolnego projektu "W zdrowym ciele, zdrowy duch" - po raz kolejny w naszej szkole odbył się "Dzień zdrowia". Kształtujemy w naszych najmłodszych prawidłowe nawyki żywieniowe, uwrażliwiamy uczniów na zjawisko cyberprzemocy, dbamy o ich kondycję fizyczną i psychiczną, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia występowania chorób w ich życiu dorosłym. Zależy nam na stworzeniu trendu "Zdrowego Pomorzanina". Internet stanowi nieocenione źródło wiedzy, dobrej zabawy i rozrywki. Niestety, niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Uczniowie w tym dniu utrwalili sobie zasady bezpieczeństwa w Internecie i mieli możliwość wykazania się sprawnością fizyczną. Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji.
      Koordynatorzy: M. Wróblewska, J. Kardasz, M. Szymczak, K. Czapko

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

"III ZDROWY POMORZANIN"

   15. 04. 2015 r. w PGE Arena w Centrum Konferencyjno - Biznesowym odbyła się już po raz trzeci w ramach cyklu "Zdrowy Pomorzanin" konferencja "Zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku szkolnym". Program konferencji obejmował tematykę promocji zdrowia przez szkołę i prawidłowych nawyków żywieniowych. Główny cel konferencji to: poprawa stanu zdrowia, zapobieganie i przeciwdziałanie wczesnym chorobom nowotworowym wśród dzieci. Prelegent Hanna Zych-Cichoń wicemarszałek województwa pomorskiego powiedziała: "Już od małego dziecka musimy uczyć zdrowego żywienia".

      M. Wróblewska

--------------------------------------------------------------------------------

"ROK 2015 ROKIEM ROWEROWYM"

   10. 04. 2015 r. nasza szkoła została zaproszona do udziału w VI Kongresie Mobilności Aktywnej na AmberExpo. Jeden z prelegentów Jim Walker wygłosił prelekcję o promocji ruchu pieszego w Wielkiej Brytanii - chodzić pieszo to "cieszyć się życiem", Jim zachęcał do chodzenia i spacerowania. O jeździe rowerem do szkoły i pracy, mówił Pascal van den Noort z Holandii. "Jazda rowerem jest trendy i będzie jeszcze bardziej". O rywalizacji w jeździe rowerem i aktywności mobilnej mówili Marco Amadori z Włoch i Veronika Reynolds z Wielkiej Brytanii. ( więcej...)

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny "Warzywa i owoce w szkole" rozstrzygnięty!


   W ramach europejskiego programu "Warzywa i owoce w szkole" uczniowie klasy III B wzięli udział w konkursie plastycznym. Celem konkursu było propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka.

   Laureatami konkursu zostali:

   I miejsce Łukasz Górski
  II miejsce Karol Drozdowski
 III miejsce Gaweł Suchecki    (
więcej...)

      Elżbieta Kozłowska

--------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej

   Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Szkolne Kółko Teatralne we współpracy z dziećmi z Przedszkola nr 35 w Gdańsku wystąpiło w Domu Pomocy Społecznej przy Szpitalu Dziecięcym na ul. Polanki w Gdańsku - Oliwie.
Wszyscy mieszkańcy domu włącznie z Dyrekcją i pracownikami z zainteresowaniem i uwagą wysłuchali przedstawienia pt. "Spotkanie bajek". Na zakończenie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. "Bajkowe pisanki" i wyrecytowali wiersz pt. "Wielkanoc". Otrzymali gromkie brawa i słodkie prezenty.
   Dziękujemy za zaproszenie i życzymy Wesołych Świąt!

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

"Bajkowa noc w szkole"


   W nocy z 27 na 28 marca 2015 r. kilkoro uczniów z klasy "0" a uczestniczyło w BAJKOWEJ NOCY. To przedsięwzięcie było zakończeniem uczestnictwa w programie profilaktycznym "Bajkowy pociąg dobroci" realizowanym wspólnie z klasą "0" ze Szkoły Podstawowej nr 85. Od listopada 2014 r. regularnie czytaliśmy i oglądaliśmy następujące bajki: "Czerwony Kapturek", "Przygody Świnki Peppy", "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", "Auta", "My Little Pony", "Kraina lodu", "Pinokio", "Kopciuszek". Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał przepiękną książkę z ilustracjami bohaterów bajek, które wcześniej sam wykonał. Powstał też kolorowy, bajkowy pociąg przypominający wszystkim o dobrych, pozytywnych rzeczach i przykładnym zachowaniu.

      Ewelina Michna

--------------------------------------------------------------------------------

Witaminy na wiosnę!


   Dzieci z klasy III B przygotowały wiosenne, kolorowe kanapki. Na stołach zagościły: pomidory, sałata, rzodkiewka, ogórki, papryka, szczypiorek, twarożek i zasiana przez dzieci rzeżucha. Dzieci komponowały swoje kanapki z wybranych produktów. Na kanapkach powstały wesołe buźki i różne, wymyślne stworki. Podczas robienia apetycznych i zdrowych kanapek mogły rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Tak pięknie przygotowane kanapki zjadały z apetytem i chętnie częstowały również dzieci z innych klas.

      Elżbieta Kozłowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

Nocne czytanie


   W piątek 27 marca 2015 r. po raz kolejny w naszej szkole odbyło się Nocne czytanie, w którym wzięły udział uczennice z klasy I b oraz klasy IV a.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20.00 od zajęć plastycznych. Dziewczęta z wielkim zaangażowaniem wykonywały ozdoby wielkanocne. Po kolacji i wieczornej toalecie przyszedł czas na czytanie. Mimo późnej pory uczennice (zwłaszcza te z pierwszej klasy) dzielnie dawały sobie radę z czytaniem książki Martina Widemarka i Heleny Willis "Tajemnica zwierząt".
W sobotę o 8.00 rano, gdy nadszedł czas rozstania, dziewczęta stwierdziły, że Nocne czytanie było dla nich niezwykłą przygodą.


      Hanna Grzesik, Maria Bindas

--------------------------------------------------------------------------------

WYJŚCIE KLASY SZÓSTEJ DO CENTRUM HEWELIANUM

   Klas 6a uczestniczyła w wyjściu do Centrum Hewelianum na wystawę "Dookoła Świata".
"Podróżnicy swoją przygodę rozpoczęli od poznania tajemnic wnętrza ziemi, w tym wulkanów i siły wstrząsów sejsmicznych. Kolejna strefa poświęcona jest Azji, jej roślinności, barwom i zapachom. Znalazły się w niej regionalne przyprawy, zestaw do nauki jedzenia pałeczkami oraz winda przenosząca na różne wysokości i głębokości. Tutaj mogli nawet samodzielnie uformować Himalaje. (
więcej...)

      Iwona Łangowska

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

   Uczniowie klasy III B skorzystali z oferty ECS i uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych "Ramię w ramię". W trakcie warsztatów zostały poruszone podstawowe wartości, takie jak: tolerancja, solidarność, poszanowanie drugiego człowieka, sposoby komunikacji społecznej… Poprzez zabawę mali uczestnicy warsztatów mogli wcielić się w różne role życiowe. Próbowali w sytuacjach kryzysowych osiągnąć wspólny cel. Stwierdzili, że każdy człowiek jest inny. Tylko szanując jego odmienność można uzyskać porozumienie. Uzmysłowiły też sobie jak ogromną moc ma wspólne działanie na rzecz osiągnięcia dobra ogólnego.

      Elżbieta Kozłowska

--------------------------------------------------------------------------------

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

   Z myślą o wszechstronny i zrównoważony rozwój naszych uczniów 21. 03. 2015 r. dzieci klas O - III aktywnie spędzili czas wolny. Zabawa w sport dostarczyła dzieciom wielu bodźców i wrażeń. Interesujące dyscypliny sportowe takie jak: biegi, gimnastyka, badminton, gry sportowe przyczyniły się do większej efektywności opanowania cech motorycznych: wytrzymałości, gibkości, koordynacji, skoczności i szybkości. Na koniec spotkania na dzieci oczekiwał słodki poczęstunek. Następne gry i zabawy w maju. Zapraszamy….

      Organizatorzy: M. Wróblewska, E. Kozłowska, M. Szymczak

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty z gipsu


   Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w atrakcyjnej i kreatywnej edukacji artystycznej "Odlewy gipsowe". Podczas warsztatów dzieci poznały cały proces powstawania takich odlewów. Mieszały sproszkowany gips z wodą w odpowiednich proporcjach, wylewały masę do trzech form i po około 20 minutach wyjmowały już suche odlewy. Za kilka dni wykonane odlewy zostaną pomalowane przez dzieci według ich inwencji twórczej. Na koniec zajęć został przeprowadzony mini quiz na temat właściwości gipsu. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnicy zajęć otrzymali upominki. Były to zajęcia twórcze, które na pewno pozostaną na długo w pamięci uczniów.

      Koordynator: Elżbieta Kozłowska

--------------------------------------------------------------------------------

WYJSCIE KLAS PIĄTYCH DO CENTRUM HEWELIANUM


   Klasy piąte uczestniczyły w wyjściu do Centrum Hewelianum.

W ramach tej wizyty, uczniowie brali udział w lekcji z cyklu Laboratorium Pana Kleksa, gdzie dowiedzieli się: czym jest dźwięk, jak powstaje i jak się przemieszcza? Zapoznaliśmy się również z jednostką pomiaru dźwięku i jego natężeniem. (
więcej...)

      Iwona ŁangowskaWsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

--------------------------------------------------------------------------------

Przedstawienie pt. "Spotkanie bajek"

   17 marca 2015 r. Szkolne Kółko Teatralne we współpracy z dziećmi z Przedszkola nr 35 w Gdańsku wystąpiło w naszej szkole ponownie z przedstawieniem pt. "Spotkanie bajek". Tym razem mali aktorzy prezentowali swoje umiejętności przed rodzicami. Pani dyrektor Lilianna Płoszaj przywitała wszystkich gości bardzo serdecznie. Przypomniała, że kółko teatralne powstało w ramach realizacji projektu "Od szkoły otwartej do szkoły lidera zintegrowanej wspólnoty lokalnej". Publiczność ze wzruszeniem oglądała efekt kilkumiesięcznej pracy Szkolnego Kółka Teatralnego. Dzieci pięknie prezentowały swoje role i śpiewały przygotowane piosenki. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i zapraszamy do realizacji kolejnych projektów.
      Aldona Kotarak, Ewelina Michna

--------------------------------------------------------------------------------

MAGICZNE MIEJSCE

   10. 03. 2015 r. klasa IA i IIIB obejrzały barwne widowisko musicalowe "Czerwony Kapturek". Kolejna wizyta w Teatrze Miniatura pozwoliła dzieciom na chwilę poczuć się jak w "bajce". Atrakcyjne lalki żyworękie podkreśliły nastrój baśniowej fantastyki.

      Koordynator: E. Kozłowska, M. Wróblewska

--------------------------------------------------------------------------------
WIĘCEJ ...


Powrót do treści | Wróć do menu głównego